Английски   Български

Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение

Изследователски проект № Д-002-189
с Фонд "Научни изследвания"


Начало Начало
Описание Описание
Представяне Представяне
Новини/Събития Новини/Събития
Само за партньори Само за партньори
Софтуер Софтуер
Семинар Семинар
Контакти Контакти


 

"Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение"
Изследователски проект
№ Д-002-189
с Фонд "Научни изследвания"
 
СЕМИНАР

СЕМИНАР "СЕМАНТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ХУМАНИТАРИСТИКАТА"

Созопол, 7-8 юни 2012 г.

ЦЕЛИ

Семинарът има за цел да представи и дискутира съвременни проблеми на семантичните технологии и спецификата на техните приложения в хуманитаристиката, отчитайки необходимостта от многодисциплинен подход и различните фактори, затрудняващи формализацията на знанията в тези области. Семинарът се организира от проект № Д-002-189 "СИНУС: Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение" с подкрепата на проекти № DO-02-292 "ЕВТИМА: Ефективно търсене на концептуални шаблони с приложения в медицинската информатика" и № D002-111/15.12.2008 "Умна книга" финансирани от НФНИ. Той представлява работен форум на изследователи, активно изследващи и създаващи софтуерни средства за интелигентен достъп и ефективна обработка на информационни обекти за нуждите на разнообразни софтуерни приложения в различни хуманитарни области.

ТЕМАТИКА

Тематиката на семинара включва следните области (без да е ограничена с тях):

  • Семантични Интернет услуги
  • Онтологични модели
  • Семантични методи при организация и достъп до цифрово съдържание (цифрови библиотеки, технологично поддържано обучение)
  • Техники за обработка на естествен език при семантично търсене на информация
  • Семантично анотиране на информационни обекти

ПРОГРАМЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Геннадий Агре (ИИКТ-БАН) /председател/
Галя Ангелова (ИИКТ-БАН)
Данаил Дочев (ИИКТ-БАН)
Мария Нишева (СУ)
Радослав Павлов (ИМИ-БАН)
Кирил Симов (ИИКТ-БАН)
Иван Койчев (СУ)

ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДИ

Доклади за семинара се изпращат във формата на разширено резюме (1000-1500 думи) на български или английски език на адрес agre@iinf.bas.bg. Разширени версии на приетите и изнесени на семинара доклади ще бъдат отпечатани след семинара на английски език в специална тематична книжка на списанието CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES (индексирано в INSPEC, CSA, AMS Digital Mathematics Registry, Scopus).

ТАКСА ЗА СЕМИНАРА

Участниците в семинара заплащат такса от 100 лева, включваща участие в работата на семинара, отпечатани трудове, кафе-паузи и работен обяд.

ВАЖНИ ДАТИ

Изпращане на доклади (разширени резюмета) – 21 май 2012
Съобщение за приети доклади – 28 май 2012
Провеждане на семинара – 07 - 08 юни 2012
Изпращане на докладите за публикуване – 25 юни 2012

РЕГИСТРАЦИЯ

Семинарът ще се проведе в хотел "Корал". За регистрация и настаняване моля попълнете следния регистрационен формуляр. 

Copyright © 2009 - 2011 Project Consortium 

Project:

project acronym:

project title: project duration: 30 months project start: January 1st, 2009

Project researches within the following ranges: