Английски   Български

Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение

Изследователски проект № Д-002-189
с Фонд "Научни изследвания"


Начало Начало
Описание Описание
Представяне Представяне
Новини/Събития Новини/Събития
Само за партньори Само за партньори
Софтуер Софтуер
Семинар Семинар
Контакти Контакти


 

"Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение"
Изследователски проект
№ Д-002-189
с Фонд "Научни изследвания"
 
Работен план

Работен план

Работата по проекта е организирана в 6 дейности:

 • Д 1 – Управление на проекта, разпространение на резултати, проследяване на иновации.
  Цели: ефективно управление на проекта, управление на качеството на резултатите, разпространение на информация и резултати за потенциални потребители, укрепване на научния потенциал на разработващия колектив, укрепване на международните връзки на разработващия колектив.
 • Д 2 – Представяне на семантични Интернет-услуги и цели, подходящо за ТПО.
  Цели: Разработване на нови методи и средства за представяне на семантични Интернет-услуги ориентирани към приложения за ТПО.
 • Д 3 – Създаване и семантично анотиране на учебни обекти.
  Цели: Разработване на нови методи и средства за създаване и семантично анотиране на учебни обекти, съвместими с методологията на СИУ.
 • Д 4 – Формиране и виртуализация на учебни и семантични ресурси.
  Цели: Разработване на учебни и семантични ресурси за създаване и семантично анотиране на учебни обекти, съвместими с методологията на СИУ.
 • Д 5 – Ефективно складиране и извличане на ресурси.
  Цели: Разработване на нови методи и инструменти за ефективно складиране и извличане на семантични и не-семантични обекти.
 • Д 6 – Динамично композиране на семантични Интернет-услуги.
  Цели: Разработка на нови методи за динамично композиране на СИУ, ориентирани към приложения на ТПО. Тестване и оценка съгласно сценария за експлоатация.
 

Copyright © 2009 - 2011 Project Consortium 

Project:

project acronym:

project title: project duration: 30 months project start: January 1st, 2009

Project researches within the following ranges: