Английски   Български

Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение

Изследователски проект № Д-002-189
с Фонд "Научни изследвания"


Начало Начало
Описание Описание
Представяне Представяне
Новини/Събития Новини/Събития
Само за партньори Само за партньори
Софтуер Софтуер
Семинар Семинар
Контакти Контакти


 

"Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение"
Изследователски проект
№ Д-002-189
с Фонд "Научни изследвания"
 
Начало

Начало

Проектът е интердисциплинарно научно изследване, което има за цел да допринесе към развитието на две от най-динамичните информационни технологии – информационни обработки чрез услуги и технологично поддържано обучение чрез прилагане на методологията на семантичните Интернет-услуги. Главната идея на проекта е да позволи динамична адаптация на учебното съдържание към учебния контекст по време на учене.

Основни научни и технологични цели:

  • Създаване на нови методи за композиране на семантични интернет услуги и на инструменти, ориентирани към крайния потребител.
  • Създаване на нови методи за динамично комбиниране на семантични интернет услуги, подходящи за технологично поддържано обучение.
  • Създаване на нова семантична схема за семантични интернет услуги, ориентирана към технологично поддържано обучение и улесняваща многократното използване на учебни обекти.

Методологията на проекта е да адаптира и доразвие някои оригинални методи и софтуерни компоненти, създадени от членовете на колектива по проектите от 6РП INFRAWEBS (www.infrawebs.eu) и LOGOS (www.logosproject.com). 

Copyright © 2009 - 2011 Project Consortium 

Project:

project acronym:

project title: project duration: 30 months project start: January 1st, 2009

Project researches within the following ranges: