Английски   Български

Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение

Изследователски проект № Д-002-189
с Фонд "Научни изследвания"


Начало Начало
Описание Описание
Представяне Представяне
Новини/Събития Новини/Събития
Само за партньори Само за партньори
Софтуер Софтуер
Семинар Семинар
Контакти Контакти


 

"Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение"
Изследователски проект
№ Д-002-189
с Фонд "Научни изследвания"
 
Очаквани резултати

Очаквани резултати от проекта

Настоящият научно-изследователски проект е интердисциплинарен проект, фокусиран върху развитието на съществуващите технологии на Информационни обработки чрез услуги и Технологично поддържано обучение

Основните научни резултати от предлагания проект са:

 • Нови методи за динамично композиране на семантични Интернет-услуги ориентирани към приложения на електронното обучение
  Тези методи ще бъдат база за създаване на специален инструмент и междинна среда за разработване на ново поколение системи за управление на обучението, активно използващи парадигмата за Информационни обработки чрез услуги.
 • Нови методи за електронно обучение, пренасочващи сегашните подходи, концентрирани върху данни и метаданни към динамични функционално-ориентирани подходи
  Разработваната схема на дейностите и поддържащите я информационни модели за Електронно обучение ще пренасочат сегашните подходи, концентрирани върху данни и метаданни към динамичен функционално-ориентиран подход на базата на технологията на семантичните Интернет-услуги. Те ще подпомагат динамичното създаване и адаптиране на учебни обекти, ще адресират авторския процес и като образователна дейност и ще изследват схеми за организиране на метаданни, позволяващи анотирането на цифрови материали преди и след употребата им.

Основните технологични резултати от проекта са:

 • Разработване на СИУ среда за създаване на приложения на Електронното обучение.
  Такава среда ще съдържа иновативни дружелюбни инструменти за създаване, индексиране и складиране на учебни онтологии, СИУ за електронно обучение и учебни цели, както и специализиран междинен софтуер за динамично композиране на такива услуги. Средата ще улесни значително интеграцията на СИУ инфраструктурата с приложения за крайния потребител и хранилища на цифрови обекти.
 • Разработване на дружелюбни инструменти на базата на онтологии за семантично анотиране на мултимедийни и учебни обекти, съвместими с технологията на СИУ
  Тези инструменти ще позволят многократно използване на съществуващите онтологии и семантичните анотации на съществуващи обекти. Те са ориентирани към улесняване на трудоемките процеси на построяването на семантични анотации на учебните обекти. Без изисквания за експертни знания по стандартите на анотациите за обучение и по специфични онтологични езици анотирането се приближава до обикновените разработчици на учебни обекти. 

Copyright © 2009 - 2011 Project Consortium 

Project:

project acronym:

project title: project duration: 30 months project start: January 1st, 2009

Project researches within the following ranges: