Английски   Български

Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение

Изследователски проект № Д-002-189
с Фонд "Научни изследвания"


Начало Начало
Описание Описание
Представяне Представяне
Новини/Събития Новини/Събития
Само за партньори Само за партньори
Софтуер Софтуер
Семинар Семинар
Контакти Контакти


 

"Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение"
Изследователски проект
№ Д-002-189
с Фонд "Научни изследвания"
 
Контакти

Координатор на проекта

Организация: Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН
Координатор: Ст.н.с. д-р Геннадий Агре
Адрес: ул. "Акад. Г. Бончев", бл.2, ст. 502
Пощенски код: 1113
Град: София
Тел: (02) 870 75 86
Факс: (02) 872 04 97
E-mail: agre@iinf.bas.bg

Колектив на проекта

Мейл лист на проекта Project_team@iinf.bas.bg  
Данаил Дочев dochev@iinf.bas.bg Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН
Иво Маринчев ivo@iinf.bas.bg Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН
Каменка Стайкова staykova@iinf.bas.bg Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН
Иво Христов collin@iinf.bas.bg Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН
Иван Василев ivanvasilev@gmail.com Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН
Лиляна Славкова lilyana.slavkova@gmail.com Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН
Радослав Павлов radko@cc.bas.bg Институт по математика и информатика - БАН
Десислава Маринова dessi@cc.bas.bg Институт по математика и информатика - БАН
Любомил Драганов lubo@cc.bas.bg Институт по математика и информатика - БАН
Владимир Георгиев Vlado80@gmail.com Институт по математика и информатика - БАН
Лилия Павлова-Драганова Pavlova.lilia@gmail.com Институт по математика и информатика - БАН
Андрей Боянов andrei.boyanov@activesolutions.bg "Актив Сълушънс" - ООД
Галя Андонова galya.andonova@activesolutions.bg "Актив Сълушънс" - ООД
Никодим Никодимов nikodim.nikodimov@activesolutions.bg "Актив Сълушънс" - ООД
Тодор Зайнелов todor.zaynelov@activesolutions.bg "Актив Сълушънс" - ООД
Десислава Ангелова desislava.angelova@activesolutions.bg "Актив Сълушънс" - ООД 

Copyright © 2009 - 2011 Project Consortium 

Project:

project acronym:

project title: project duration: 30 months project start: January 1st, 2009

Project researches within the following ranges: